Nevšední regionální interiér kanceláří firmy Schwan Cosmetics CR

 

Zadáním investora z Českého Krumlova – světového lídra ve výrobě kosmetických dřevěných tužek, bylo v roce 2015 zahájit práce na rozšíření kapacit na potřeby rostoucí produkce s cílem sjednotit výrobu i administrativu pod jednu střechu a navázat na stávající vydařený železobetonový objekt z roku 2004. Cílem bylo zdvojnásobit kapacitu výrobních prostor a vytvořit nové uživatelsky přívětivé administrativní prostory a reprezentativní prostory pro širokou paletu klientů z kosmetického průmyslu, pro které firma vyrábí více než 100 milionů kusů nesčetných variant dřevěných kosmetických tužek ročně.

 

Zatímco z pohledového betonu, prosklených ploch a hliníkových fasád formovanou nevšední průmyslovou stavbu měli opět na starosti němečtí architekti z JB Architekten GmbH, práci na nových interiérech po dobré zkušenosti s úpravou interiérů původní administrativy opět realizoval písecký architekt Martin Zborník z ATELIÉR V KÓDU s.r.o.

  • Strom - administrativa Schwan Cosmetics CR Český Krumlov - Ing.arch. Martin Zborník ATELIÉR V KÓDU s.r.o.

Koncem března roku 2019 byla slavnostně otevřena nová výrobní hala. Nová budova má kromě výrobních a skladovacích prostor i dvě patra moderních velkoprostorových kanceláří o ploše 2460 m2, revitalizací prošla i původně navržená velkoplošná otevřená kancelář a jednací místnosti ve staré budově v rozsahu 1220 m2. Kanceláře jsou vybaveny jednacími místnostmi v designu inspirovaném všemi celosvětovými pobočkami firmy, sdílenými pracovními místy, různorodými oddychovými a jednacími prostory, dětským koutkem, tělocvičnou, venkovním atriem, intimními pracovišti, otevřenými bary i velkým multifunkčním prezentačním sálem na konci ústřední „královské cesty“, která provádí návštěvníky celým interiérem a konceptem firmy…

 

Strom s více než 2000 barevně světélkujícími listy, který dominuje interiéru administrativní části budovy, a reflektuje současné barevné trendy v kosmetickém průmyslu, zde není umístěn náhodou. Schwan Cosmetics od svého založení vyrobila přes 2 miliardy kosmetických dřevěných tužek a zaměstnanci společnosti každoročně vysadí v okolí Českého Krumlova desítky stromů.

 

Jakožto TOP3 zaměstnavatel Jižních Čech v letech 2018 a 2019 se společnost zaměřila na nové interiéry i formou pohledu na pracoviště jako jednoho z firemních benefitů. Při návrhu interiéru a pracovního prostředí hrála významnou roli také akustická pohoda, která byla řešena kruhovými stropními prvky, unikátními celostěnovými panely s vyměnitelnými firemními bannery a řešením speciálně navrženého nábytku pro zajištění potřebné tlumící plochy v železobetonovém interiéru. O kvalitě interiérů svědčí i získané ocenění v odborné soutěži Kanceláře roku 2019 organizované společností Prochazka & Partners.

 

Společnost Schwan Cosmetics CR, jako dceřiná firma německého koncernu Schwan, dbá na dodržování nejvyšších ekologických standardů, proto je zařízení nové budovy vybaveno dekorem z přírodních materiálů a technologiemi, které šetří energie a jsou otiskem DNA a zhmotněním filozofie celé firmy. Celá budova je navržena tak, aby co nejméně narušovala své okolí a např. prosklené plochy fasády odráží malebnou krajinu chráněné krajinné oblasti Blanský les, ve které se stavba nachází, střecha je osazena rostlinami, které mají svým vzhledem a složením připomínat alpskou bylinnou louku a přímo navazují na reprezentativní a administrativní prostory, na jejíž zpevněné ploše 378 m2 je umožněn i pobyt zaměstnancům, s vévodícím – z přírodních materiálů provedeným – logem  firmy o průměru 11 m pro identifikaci na satelitních mapách od Google či Seznam. Sto procent odebírané energie pochází z obnovitelných zdrojů, vnitřní i venkovní prostory jsou vybaveny úsporným LEDkovým osvětlením s pohybovými senzory, k osvětlení interiérů je maximálně využito denní světlo.

 

Autor interiéru Ing.arch. Martin Zborník – ATELIÉR V KÓDU s.r.o.

www.vkodu.cz  architekt@zbornik.cz tel 608 130 035, Bakaláře 165 Písek

Návrh a realizace: I.etapa 2011-2014; II.etapa 2017-2019

Investor:  Schwan Cosmetics CR

Místo realizace: Český Krumlov, Průmyslová 176